Början ur mina journaler..

I Torsdags va den värsta dagen i mitt liv hittills. Jag förstår inte orättvisan som hemsöker mig, är det här skiten jag fått för allt jag gjort eller är det här tacken för att jag faktiskt styrt upp mitt liv.
Hur i helvete ska jag klara det här?
Va det meningen att jag faktiskt skulle ta livet av mig från början eller va det meningen att jag skulle få in allt elände i mitt liv senare för att inte kunna ta livet av mig?
Händer allting för att jag ska återgå till ett skitliv med piss-droger och ingen verklighetsuppfattning?
Vad är det egentligen som händer?
Mitt liv kommer förmodligen att se helt annorlunda ut från och med då.
Aldrig mer känna lycka och glädje utan istället leva i ett helvete utan att veta vart jag ska gå. Finnas i hålet som slukat mig, i allt det svarta?
Hur fan ska man klara det här själv?
Jag kan inte längre dö, jag kunde men det fungerar inte längre. Det finns nu förpliktelser.
Psykologen, kan hon hjälpa?
I mitt huvud finns nu så många frågor och så jävla lite svar. Vem fan kan svara på det?
Ingen jävel. Finns GUD så ska det fanskapet fan stå till svars för vad han gör mot folk som inte förtjänar dom orättvisor och den skit som finns.
Dödsfall, sjukdomar och annan djävulskap!
Jag behöver någon som håller mig den här gången.
Håll mig inuti, håll mig utanpå, håll mig hårt. Kom igen!!! Inuti!

För att fördriva mina känslor bort ifrån min dag så hade jag min älskade vän Emsan hemma. Jag behöver henne för hon känner mig på ett sätt som ingen annan känner.
Trots våra olikheter så vet hon ändå vad jag pratar om. Hon håller om mig utan att göra det fysiskt. Jag känner det bara.

Har suttit och läst mina journaler ifrån när jag låg inne på psyket i Borås.
Jag tänkte lägga ut lite här dag för dag men jag skriver inte med allt. Först och främst vill jag inte skriva allt som står i mina journaler för jag tycker det är för privat. För det andra så skulle det bli på tok för mycket för någon att läsa.
Så varsågoda, se personalens tankar och ord om mig.

Dokumentationsdatum: 2007-11-20 01:15
Besökstyp: Inskrivning
Intagningsorsak: Remiss från Medicinklin Alingsås med frågeställning suicidalitet? Borderline?
Anamnes: Bor hos olika kompisar men är skriven hos mamman. Arbetslös. Har ingen egen ekonomi. Pojkvännen arbetar från och till. De säljer även narkotika. Har varit i kontakt med Socialtjänsten tidigare. Har bra kontakt med mamman men inte med pappan. Har använt droger sedan 15 års ålder, framförallt amfetamin. Dricker måttligt med alkohol. Pojkvännen missbrukar också. Tidigare intagit amfetamin i tablettform men senaste 3 månaderna har hon även injicerat. Pat delar inte sprutor med någon och negerar på smitta. Pat har haft depression sedan tidigare. Står på Remeron och Cipralex.
Aktuellt: Har mått psykiskt sämre senaste tiden. På morgonen den 19/11 tog hon mellan 30-40 Iktorivil samt 4-5 glas vin och något mer alkohol. Har även injicerat amfetamin senaste natten till den 19/11. Pat uppger nedstämdhet och självmordstankar. Har tagit blandintoxikation i suicidsyfte.
Psyk status: Klar och orienterad. Anger suicidtankar och suicidavsikt. Ingen psykos. Får 7 på suicidstegen.
Bedömning: Inlägges p g a depression och hög suicidrisk.
Tillsyn: Extra tillsyn
Utgång: Ej ut

- - -

Dokumentationsdatum: 2007-11-21 10:15
Anteckning: Samtal med pat och kontaktperson Kem. Pat berättar att innan inkomsten till sjukhuset känt sig nedstämd och ångestladdad. Använt droger. Nyligen börjat injicera amfetamin som hon bara tidigare druckit. Dagen för intoxikationen kände hon att det var jobbigt men ingen direkt utlösande händelse. Tog alkohol och en mängd tabletter. Blev medvetslös och systern fick kalla på ambulans. Pat gjorde detta i syfte att ta sitt liv. På frågan om hur hon känner nu när det inte blev så har hon inget direkt svar. Säger att känslan av att vilja ta sitt liv finns kvar. Tycker det känns skönt att vara på avd för då behöver hon inte ta en massa droger. Åkte till Psykakuten i Göteborg för några månader sedan. Fick några tabletter, oklart vad och fick sedan åka hem. Beskriver en ständig ångest men även inslag av panikattacker. Har avslutat kontakten med Psyk öppenvårdsmott Alingsås p g a att hon tyckte kuratorn överdrev hennes problem och att kuratorn ville ha familjen med i samtal vilket pat inte tyckte att hon behövde eftersom hon va 18 år.
Psyk status: God formell och emotionell kontakt. Skrattar till ibland även när hon pratar om sitt suicidförsök. Inget psykotiskt framkommer. Fortsatta suicidtankar men inga direkta planer.
Bedömning: Kvinna med amfetaminmissbruk, ingen fast bostad, nedstämdhets- och ångestproblematik samt nyligen suicidförsök. Står på Remeron och Cipralex. Cipralexdosen höjs till 20mg. Insätter Lyrica som ångestlindrande. Skall efterhöras med pat om hon kan tänka sig att följas på ÖVM Beroende och i så fall remiss dit. Om hon hellre vill ha kontakt med ÖVM Alingsås får vi skicka remiss dit. Tidigare har man på ÖVMA 2005 låtit pat ha kvar sin läkarkontakt på VC Noltorp. Det man i remissen kan trycka på nu är att missbruket förvärrats, att hon gjort ett allvarligt suicidförsök och att vi gjort medicinjusteringar som behöver följas upp.

- - -

Dokumentationsdatum: 2007-11-26 13:27
Anteckning: Samtal med undertecknad och kontaktperson. Pat beskriver att hon har det jobbigare med ångesten nu. I och med detta kommer mer suicidtankar. Har inte kunnat komma till ro de 2 senaste nätterna och sovit bara några timmar. Har i dag haft träff med sköterskan från Beroendeteamet. Detta kändes bra enligt pat. Från teamets sida har man rekommenderat vårdplanering. Pat hade ett möte hos socialtjänsten i fredags som blev inställt.
Psyk status: God formell och emotionell kontakt. Suicidtankar finns. Neutralt stämningsläge. Inget psykotiskt.
Bedömning: Ökar dosen Lyrica som ångestdämpande. Ökar även dosen Propavan till natten för att förbättra sömnen.

- - -

Dokumentationsdatum: 2007-12-03 15:22:25
Anteckning: Samtal tillsammans med ssk-student. Pat berättar att hon känner sig ledsen och nedstämd och att hon fortfarande har en hel del ångest men sedan Lyricadosen ökades har hon känt sig något bättre vad gäller ångesten. Har inte helt lagt bort suicidtankarna men inga konkreta planer. Tror själv att det finns en stor risk att hon återfaller i missbruk om hon går hem nu utan någon kontakt på teamet. Patientens VOBS är borta hela veckan. Diskuterar kring eventuella dagpermissioner för att försöka. Pat är rädd för att återfalla i missbruk. Tror att hon med tiden kommer att bli starkare.
Psyk status: God formell och emotionell kontakt. Inget psykotiskt framkommer. Finns kvarvarande suicidtankar men inga direkta planer. Ter sig ångestladdad. Neutral grundstämning.
Bedömning: Kvarstannar således. Eventuell utskrivning i slutet av veckan för att kunna ha kontakt på teamet i början på nästa vecka. Diskuterar även kring mediciner.

- - -

Dokumentationsdatum: 2007-12-15
Anteckning: Samtal med undertecknad, kontaktperson A*** samt pat. Efter samtal nytt samtal med undertecknad och ST-läkare Jan F*******.
Aktuellt: Pat har under dagen fått fylla i MDQskalan för screening av bipolär sam HCL 32-testet. Båda dessa tester utfaller starkt positiva. Rekapitulerar anamnesen. Pat fick sin första svåra depressionsperiod vid 13 års ålder. Vid 14 års ålder även uppåt-perioder. Hon beksriver att hon därefter ca en gång i kvartalet har episoder av uppvarvning. Dessa har varit i 3-4 dagar. Hon har då haft tankar som rusat, minskat sömnbehov, spenderat massa pengar samt spelat bort pengar som hon inte har, möblerat och målat om lägenheten som hon haft i andra hand m.m. Beskriver också att 2/3 av tiden sedan hon va 13 till hon va 20 år varit nedstämd. Har nu ej bostad, för några månader sedan börjat injicera amfetamin och har ingen ekonomi. Pojkvän också missbrukar.
Psyk status: Helt orienterad x 3. Inget psykotiskt framkommer. Förnekar suicidplaner på avd men bejakar att hon har tankar och planer på att skada sig själv t.ex. hoppa från hög höjd vid hemgång.
Bedömning: Således 20-årig kvinna med svårt missbruk och stark misstanke om bipolär typ 2. Vårdplanering är faxad och vi skall försöka få tid för denna tillsammans med modern och personal från socialtjänsten. Pat positivt inställd att komma till behandlingshem. Nytt samtal imorgon förmiddag tillsammans med ST-läkaren Jan F******* för diskussion av ny medicinering.
Ut med personal endast.

---

Detta va det jag blottar ur mina journaler ifrån min första tid på Borås psykiatriska avdelning 2.

Sov gott!!

RSS 2.0